รศ.ดร.คำสิงห์ นนเลาพล

รศ.ดร.คำสิงห์  นนเลาพล
Assoc.Prof.Dr.Kamsing  Nonlaopon
Office : SC.7220
Email : nkamsi@kku.ac.th

Welcome!

Education

2005 Ph.D.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2000 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Special Functions
Theory of Distributions

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
A Liangprom
Kamsing Nonlaopon
On the generalization of the distributional products of particular distributions
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences ,
Vol.100:5, p.717-726
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..