สถิติข้อมูลวุฒิการศึกษาบุคลากร (จำนวนบุคลากรทั้งหมด 46 คน)
สถิติข้อมูลตำแหน่งทางการศึกษาบุคลากร (จำนวนบุคลากรทั้งหมด 46 คน)
สถิติข้อมูลจำนวนผลงานวิจัย
Year Publics
2008 2
2009 2
2010 26
2011 35
2012 53
2013 41
2014 64
2015 44
2016 60
2017 24
2018 36
2019 13
2020 8
2021 3
สถิติข้อมูลผลรวมค่า Impact Factor ผลงานวิจัยรายปี
Year impact.
2008 0
2009 0
2010 3.068
2011 5.291
2012 10.829
2013 14.329
2014 18.439
2015 7.551
2016 4.815
2017 3.246
2018 7.914
2019 3.682
2020 8.64
2021 4.165
สถิติข้อมูล Research Areas
Algebra 7
Algebraic Graph Theory 2
Algebraic Semigroup Theory 1
Arithmetic Dynamics 1
Boundary Element Method 1
Complex analysis 1
Computational Geophysics 1
Computational Intelligence 1
Computational Mathematics 1
Computational Science 1
Control theory 2
Convex Optimization 1
Difference/Differential Equations 1
Diophantine Equations 1
Discrete Mathematics 1
Dynamical Systems 1
Financial Mathematics 2
Finite Element Method 1
Fixed point Theory 5
Fractional Differential Equations 1
Functional Analysis 1
Geometry 1
Graph Theory 2
Graph Theory and Applications 1
Image processing 2
Image processing, Face classification, Prediction, Probability, Traffic Simulation 1
Inequality 1
Mathematical Finance 1
Mathematical Method 1
Mathematical Modeling 1
Mathematical Modelling 1
Number Theory 4
Numerical Analysis 2
Optimal Control 1
Optimization 2
Optimization Methods 1
Probability Theory 5
Risk and Insurance 2
Semigroup 1
Semigroups 1
Special Functions 1
Stability Theory 1
Stability Theory of differential and Difference equations 1
Theory of Distributions 1
Topology 2
Universal Algebra 3
Visual Computing 1
หัวข้อ Project ที่สนใจ
Algorithmic Graph Theory 1
Applications of number theory 1
Coding theory 1
Complex analysis 1
Cryptography 1
Discrete Mathematics 1
Elliptic curves 1
Geometry 1
Geophysical modeling and inversion 1
I am currently doing research in dynamical systems,and in particular, some orbit-growth properties in S-integer dynamical systems. Also, I am delighted to learn in the field of proper number theory such as Diophantine equations and Diophantine appro 1
Insurance 1
Numerical Analysis/Methods 1
Optimization 1
Real analysis 1
Topology 1