ผศ.ดร.กนกวรรณ วงษ์จันทร์

ผศ.ดร.กนกวรรณ  วงษ์จันทร์
Asst.Prof.Dr.Kanokwan  Wongchan
Office : SC.7321
Email : kanokwanwo@kku.ac.th

Welcome!

ยินดีต้อนรับ

Education

2013 Ph.D.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2005 M.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2002 B.Sc.(Mathematics) Burapha University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

ทดสอบกลุ่มวิจัย

Research Area

Fixed point Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..