ดร.ทศพร แถลงธรรม

ดร.ทศพร  แถลงธรรม
Dr.Tosaporn  Talangtam
Office : SC.7315
Email : tosata@kku.ac.th

Welcome!

Education

2013 Ph.D.(Applied Mathematics) Suranaree University of Technology Thailand
2005 M.Sc.(Mathematics) Ramkhamhaeng University Thailand
1997 M.Sc.(Insurance) Chulalongkorn University Thailand
1993 B.Sc.(Mathematics) Thammasat University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Risk and Insurance

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Insurance

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Sukanda Dankunprasert
Tosaporn Talangtam
A Study of Exponential-Exponential and Exponentiated Inverted Weibull Distributions for Motor Insurance Claim
Cited in : 0
Journal of Applied Statistics and Information Technology (วารสารสถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) Graduate School of Applied Statistics (GSAS) ,
ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกราคม – มิถุนายน 2561
2018
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..