รศ.ดร.ธงชัย บทมาตย์

รศ.ดร.ธงชัย  บทมาตย์
Assoc.Prof.Dr.Thongchai  Botmart
Office : SC.7323
Email : thongbo@kku.ac.th

Welcome!

Education

2011 Ph.D.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2005 M.Sc.(Applied Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2002 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Control Theory
Stability Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
N. Yotha
A. lamnoi
K. Mukdasai
T. Botmart
Delay-Dependent Approach to Passivity Analysis for Uncertain Neural Networks with Interval Time-Varying Delay
Cited in : 0
Seoul International Conference on Engineering and Applied Sciences ,
109-117
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Botmart T
Yotha N.
Mukdasai K.
Wongaree S.
Global Synchronization for Hybrid Coupled Neural Networks with Interval Time-Varying Delays : A Matrix-based Quadratic Convex Approach
Cited in : 0
Asian-European Journal of Mathematics (AEJM) ,
1750025, 1-15
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Weera W.
Botmart* T.
Yotha N.
Novel delay-dependent exponential stabilization for nonlinear dynamical systems with mixed non-differentiable time-varying delay via hybrid feedback intermittent control,
Cited in : 0
Seoul International Conference on Engineering and Applied Sciences ,
2016, 100-108
2016
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 0.4
Wongaree, S.
Botmart* T.
Weera, W,
Average dwell time approach for stabilization of switched nonlinear dynamical systems with mixed non-differential time-varying delays via stable and unstable subsystem
Cited in : 0
Seoul International Conference on Engineering and Applied Sciences , ,
2016,126-135.
2016
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 0.4
Botmart* T.
Wongaree S.
Yotha N.
Guaranteed Cost Control for Exponential Synchronization of Nonlinear Dynamical Networks with Mixed Time-varying and Multi- coupling Delays via Hybrid Feedback Controls
Cited in : 0
Seoul International Conference on Engineering and Applied Sciences ,
2016, 91-99.
2016
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 0.4
Yotha N.
Botmart* T.
Mukdasai K
Weera W.
Improved Delay-Dependent Approach to Passivity Analysis for Uncertain Neural Networks with Discrete Interval and Distributed Time-Varying Delays
Cited in : 0
Vietnam Journal of Mathematics 2016
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 1
Botmart* T.
Weera W.
New hybrid adaptive control for function projective synchronization of complex dynamical network with mixed time-varying and coupling delays
Cited in : 0
International Journal of Mathematical and Computational Methods ,
405-414
2016
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 0.8

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..