ศ.ดร.ธวัช ช่างผัส

ศ.ดร.ธวัช  ช่างผัส
Prof.Dr.Thawhat  Changphas
Office : SC.7217
Email : thacha@kku.ac.th

Welcome!

Education

2005 Dr.rer.nat.(Mathematics) Potsdam University Germany
1998 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
1995 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Algebra
Semigroup
Universal Algebra

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
P Luangchaisri
Thawhat Changphas
On the principal (m,n)-ideals in the direct product of two semigroups
Cited in : 0
Quasigroups and Related Systems ,
Vol. 24: 1 ,p.75-80
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
P Luangchaisri
Thawhat Changphas
On ordered semigroups which are semilattices of (0,n) -simple ordered semigroups
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences ,
Vol. 99: 10 May(2016) p.1589-1601
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Thawhat Changphas
P Summaprab
On Ordered Semigroups Containing Covered Ideals
Cited in : 0
COMMUNICATIONS IN ALGEBRA ,
Vol. 44: 9, p.4104-4113
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Bussaban
Thawhat Changphas
On (m, n)-ideals and (m, n)-regular ordered semigroups
Cited in : 0
Songklanakarin Journal of Science and Technology ,
Vol. 38: 2,p.199-206
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..