รศ.ดร.นรากร คณาศรี

รศ.ดร.นรากร  คณาศรี
Assoc.Prof.Dr.Narakorn  Kanasri
Office : SC.7207/2
Email : naraka@kku.ac.th

Welcome!

Education

2005 Ph.D.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2001 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
1998 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Number Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2017
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
P. Singthongla, N. R. Kanasri, and V. Laohakosol
Prime elements and irreducible polynomials over some imaginary quadratic fields
Cited in : 0
Kyungpook Math. J. ,
57(2017), 581-600
2017
Impact Factor : 0
0.499
น้ำหนัก : 1
P. Singthongla, N. R. Kanasri, and V. Laohakosol
Reducibility of polynomials over algebraic number fields
Cited in : 0
Integers ,
17(2017), 11 pages
2017
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..