รศ.ดร.บัณฑิต ภิบาลจอมมี

รศ.ดร.บัณฑิต  ภิบาลจอมมี
Assoc.Prof.Dr.Bundit  Pibaljommee
Office : SC.7214
Email : banpib@kku.ac.th

Welcome!

Education

2005 Dr.rer.nat.(Mathematics) Potsdam University Germany
1995 M.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
1993 B.Ed.(Mathematics) Mahasarakham Teacher College Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Algebra

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2019
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Regularities in ordered ternary semigroups
Cited in : 0
Quasigroups and Related Systems ,
27(2019), 107-118.
2019
Impact Factor : 0
0.759
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..