ผศ.ประภัทร วิเศษมงคลชัย

ผศ.ประภัทร  วิเศษมงคลชัย
Asst.Prof.Prapat  Wisetmongkolchai
Office : SC.7322
Email : prawis@kku.ac.th

Welcome!

Education

1990 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
1985 B.Ed.(Mathematics) Thaksin University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Algebra

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..