รศ.ดร.กิตติกร นาคประสิทธิ์

รศ.ดร.กิตติกร  นาคประสิทธิ์
Assoc.Prof.Dr.Kittikorn  Nakprasit
Office : SC.7319
Email : kitnak@kku.ac.th

Welcome!

Education

2005 Ph.D.(Mathematics) University of Illinois at Urbana Champaign USA
1999 M.Sc.(Mathematics) University of Illinois at Urbana Champaign USA
1995 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Graph Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Graphs with Bounded Maximum Average Degree and Their Neighbor Sum Distinguishing Total-Choice Numbers
Cited in : 0
Int. J. Math. Mathematical Sciences ,
5897049:1-5897049:4 (2017)
2018
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..