ผศ.ดร.พงศกร ยศแก้ว

ผศ.ดร.พงศกร  ยศแก้ว
Asst.Prof.Dr.Pongsakorn  Yotkaew
Office : Office: SC.7206
Email : pongyo@kku.ac.th

Welcome!

Education

2013 Ph.D.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2010 M.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2008 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Fixed point Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2015
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Strong convergence theorems for multivalued mappings in a geodesic space with curvature bounded above
Cited in : 0
Fixed Point Theory Appl. ,
2015:235, 2015, 11 pp.
2015
Impact Factor : 2.5
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..