ดร.รจนา เชี่ยวชาญ

ดร.รจนา  เชี่ยวชาญ
Dr.Rotchana  Chieochan
Office : SC.7207/2
Email : rotchana@kku.ac.th

Welcome!

Education

2012 Ph.D.(Mathematics) Missouri University of Science and Technology USA
1999 M.Sc.(Mathematics) King Mongkut’s University of Technology Thonburi Thailand
1995 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Difference/Differential Equations

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2015
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
R. Chieochan
M. Pituk
Weighted limits for Poincare difference equations
Cited in : 0
Applied Math. Letters ,
vol. 49, 2015, 51-57.
2015
Impact Factor : 1.659
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..