ดร.มงคล ตุ้นทัพไทย

ดร.มงคล  ตุ้นทัพไทย
Dr.Mongkhon  Tuntapthai
Office : SC.7213
Email : mongkhon@kku.ac.th

Welcome!

Education

2013 Ph.D.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2009 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2007 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Probability Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2015
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
M. Tuntapthai
N. Chaidee
K. Neammanee
Berry-Esseen bounds for random index non-linear statistics via Stein's method
Cited in : 0
Communications in Statistics – Theory and Methods ,
vol. 44, no. 16, 2015, 3464-3485.
2015
Impact Factor : 0.3
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..