ผศ.ดร.วริษา นาคพิมพ์

ผศ.ดร.วริษา  นาคพิมพ์
Asst.Prof.Dr.Warisa  Nakpim
Office : SC.7215
Email : warisa@kku.ac.th

Welcome!

Education

2013 Ph.D.(Applied Mathematics) Suranaree University of Technology Thailand
1 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิจัย

Research Area

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Warisa Nakpim
Third-order ordinary differential equations equivalent to linear second-order ordinary differential equations via tangent transformations
Cited in : 0
Journal of symbolic computation ,
vol.77, p.63-77
2016
Impact Factor : 1.03
น้ำหนัก : 0
Rakkiet Srisuntun
Warisa Nakpim
Linearization of third-order ordinary differential equations by generalized Sundman tranformation
Cited in : 0
KKU-Sci. Journal ,
vol.44(4) p.705-718
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..