ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร

ผศ.ดร.วีระชัย  สาระคร
Asst.Dr.Weerachai  Sarakorn
Office : SC.7220
Email : wsarakorn@kku.ac.th

Welcome!

Education

2011 Ph.D.(Mathematics) Mahidol University Thailand
2005 M.Sc.(Mathematics) Mahidol University Thailand
2002 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Computational Geophysics
Computational Mathematics

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Geophysical modeling and inversion

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
รณชัย สำลีว่อง
พรจักร ศรีพัชราวุธ
วีระชัย สาระคร
Computational studies for determining stable structure of RbCl by using Ab Initio Random Structure Searching (การศึกษาเชิงคํานวณเพื่อหาโครงสร้างที่สถียรของ RbCl ด้วยระเบียบวิธีสุ่มแบบแอบอินิชิโอ)
Cited in : 0
KKU Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์ มข.) ,
46(1): 162-172
2018
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Sarakorn, W.
Vachiratienchai, C.
Hybrid finite difference–finite element method to incorporate topography and bathymetry for two-dimensional magnetotelluric modeling
Cited in : 0
Earth, Planets and Space ,
70. 103
2018
Impact Factor : 2.773
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..