ผศ.ดร.วัชรินทร์ คล่องดี

ผศ.ดร.วัชรินทร์  คล่องดี
Asst.Prof.Dr.Watcharin  Klongdee
Office : SC 07 Room 7318
Email : kwatch@kku.ac.th

Welcome!


Education

2010 Ph.D.(Applied Mathematics) Institute of Science, Suranaree University of Technology Thailand
2005 M.Sc.(Mathematics) Faculty of Science, Khon Kaen University Thailand
2004 Grad.Dip. (Teaching Profession) Faculty of Education, Khon Kaen University Thailand
2003 B.Sc.(Mathematics) First Class Honors Faculty of Science, Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

2014 (December,3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์
2006 (May, 15) อาจารย์

กลุ่มวิจัย

Research Area

Financial Mathematics
Image processing
Probability Theory
Risk and Insurance

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2019
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
A. Moumeesri
W. Klongdee
The Maximum Durability Problem for Investing in Gold Market
Cited in : 0
WSEAS TRANSACTIONS on BUSINESS and ECONOMICS ,
Vol 16(2019), Page 68-77
2019
Impact Factor : 0
0.448
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..