ศ.ดร.สาธิต แซ่จึง

ศ.ดร.สาธิต  แซ่จึง
Prof.Dr.Satit  Saejung
Office : SC.7213
Email : saejung@kku.ac.th

Welcome!

Education

2003 Ph.D.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2000 M.Sc.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
1998 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Fixed Point Theory
Functional Analysis

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
R. Kraikaew
S. Saejung
Another look at Wang's new method for solving split common fixed-point problems without priori knowledge of operator norms
Cited in : 0
J. Fixed Point Theory Appl. 2018
Impact Factor : 0.971
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..