ผศ.ดร.เกียรติ แสงอรุณ

ผศ.ดร.เกียรติ  แสงอรุณ
Asst.Prof.Dr.Kiat  Sangaroon
Office : SC.7318
Email : skiat@kku.ac.th

Welcome!

Education

2002 Ph.D.(Mathematics) Suranaree University of Technology Thailand
1988 M.Sc.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
1985 B.Ed.(Mathematics) Srinakharinwirot University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Financial Mathematics
Optimal Control

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2015
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Khotama, S.
Sangaroon, K.
Klongdee, W.
A sufficient condition for reducing the finite-time ruin probability under proportional reinsurance in discrete-time surplus process
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences ,
Vol.96 p.641-650(2015)
2015
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
Supawan Khotama
Thotsaphon Thongjunthug
Kiat Sangaroon
Watcharin Klongdee
On approximating the minimum initial capital of fire insurance with the finite-time ruin probability using a simulation approach
Cited in : 0
KKU Research Journal ,
Vol. 20 ,
Issue 3 ,
Page 267-271
2015
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.8
TCI1:0.8

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..