ผศ.ดร.สมนึก วรวิเศษ

ผศ.ดร.สมนึก  วรวิเศษ
Asst. Prof. Dr.Somnuek  Worawiset
Office : SC.7212
Email : wsomnu@kku.ac.th

Welcome!

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ต. ในเมือง

อ. เมือง

จ. ขอนแก่น

40002

E-mail: wsomnu@kku.ac.th

ห้องทำงาน SC7212Education

2011 Dr.rer.nat.(Mathematics) Carl von Ossietzky University Oldenburg Germany
2004 M.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2001 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์

กลุ่มวิจัย

Research Area

Algebra
Algebraic Graph Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2017
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
KIEN TRUNG NGUYEN, SOMNUEK WORAWISET, TRAN THU LE
On Generalizations of Bundle Theorem and Miquel’s Six Circles Theorem on the Plane
Cited in : 0
INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOMETRY ,
Vol. 6 (2017), No. 2, 93 - 102
2017
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.2
Somnuek Worawiset
On the endomorphism monoids of Clifford semigroups
Cited in : 0
Asian-European Journal of Mathematics ,
Vol. 11, No. 2 (2018)
2017
Impact Factor : 0.535
น้ำหนัก : 1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..