ผศ.สุณี อัษฎายุธ

ผศ.สุณี  อัษฎายุธ
Asst.Prof.Sunee  Asadayudh
Office : SC.7215
Email : asunee@kku.ac.th

Welcome!

Education

1986 M.S.(Applied Statistics) National Institute of Development Administration Thailand
1981 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Numerical Analysis

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..