ผศ.ดร.อังคณา บุญยืด

ผศ.ดร.อังคณา  บุญยืด
Asst.Prof.Dr.Angkana  Boonyued
Office : SC.7314
Email : sangka@kku.ac.th

Welcome!


Education

2007 Ph.D.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
2002 M.Sc.(Mathematics) Chulalongkorn University Thailand
1999 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Probability Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2017
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Angkana Boonyued
Wuttichai Srisodaphol
Tammarat Kleebmek
Group-buying inventory policy with imperfect items under inspection errors
Cited in : 0
Gazi University Journal of Science ,
30(4): 623-632
2017
Impact Factor : 0
-
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..