ผศ.ดร.รพีพรรณ ไกรแก้ว

ผศ.ดร.รพีพรรณ  ไกรแก้ว
Asst.Prof.Dr.Rapeepan  Kraikaew
Office : SC 7212
Email : rapeepan@kku.ac.th

Welcome!

Education

2015 Ph.D. in Mathematics Khon Kaen University Thailand
2010 B.Sc. in Mathematics Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Fixed Point Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
R. Kraikaew
S. Saejung
Another look at Wang's new method for solving split common fixed-point problems without priori knowledge of operator norms
Cited in : 0
J. Fixed Point Theory Appl. 2018
Impact Factor : 0.971
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..