ดร.นวรัตน์ เอกก้านตรง

ดร.นวรัตน์  เอกก้านตรง
Dr.Nawarat  Ekkarntrong
Office : SC 7207
Email : nawaek@kku.ac.th

Welcome!

The essence of Mathematics lies in its Freedom.   -Georg Cantor-

Education

2016 Ph.D. (Applied Mathematics) Suranaree University of Technology (SUT) Thailand
2010 M.Sc (Computational Science) Chulalongkorn University (CU) Thailand
2007 B.SC (Mathematics, First-class Honors) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Mathematical Finance
Mathematical Method

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
A Novel Pairs Trading Model with Mean Reversion and Coecient of Variance
Cited in : 0
Thai Journal of Mathematics 2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..