ดร.อุดม โชติวรรธกวณิช

ดร.อุดม  โชติวรรธกวณิช
Udom  Chotwattakawanit
Office : 7323
Email : udomch@kku.ac.th

Welcome!

Education

2016 Ph.D.(Mathematics) Silpakorn University Thailand
2010 M.Sc.(Mathematics) Silpakorn University Thailand
2008 B.Sc.(Mathematics) Silpakorn University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

2017 อาจารย์

กลุ่มวิจัย

Research Area

Universal Algebra

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Dualities and algebras with a near-unanimity term
Cited in : 0
ALGEBRA UNIVERSALIS 2016
Impact Factor : 0.608
น้ำหนัก : 0
ALGEBRAIC RELATIONS AND COLORED RESETS
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences (FJMS) 2016
Impact Factor : 0
0.488
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..