ดร.ณัฐวุฒิ นุโพธิ์

ดร.ณัฐวุฒิ  นุโพธิ์
Dr.Nuttawoot  Nupo
Office : SC.7313
Email : nuttanu@kku.ac.th

Welcome!

Education

2017 Ph.D. (Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2012 B.Sc. (Mathematics) Chiang Mai University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Algebraic Graph Theory
Algebraic Semigroup Theory
Graph Theory and Applications

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2020
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
N. Nupo
C. Pookpienlert
On Connectedness and Completeness of Cayley Digraphs of Transformation Semigroups with Fixed Sets
Cited in : 0
International Electronic Journal of Algebra ,
Vol. 28 ,
Page 110 - 126 ,
DOI: 10.24330/ieja.768190
2020
Impact Factor : 0
0.39
น้ำหนัก : 1
ISI:1
Scopus:1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..