รศ.ดร.คณิต มุกดาใส

รศ.ดร.คณิต  มุกดาใส
Assoc.Prof.Dr.Kanit  Mukdasai
Office : SC.7201/1
Email : kanit@kku.ac.th

Welcome!

Education

2010 Ph.D.(Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2006 M.Sc.(Applied Mathematics) Chiang Mai University Thailand
2004 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Control theory
Inequality
Stability Theory of differential and Difference equations

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2018
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
P. Singkibud
K. Mukdasai
On robust stability for uncertain neutral systems with non-differentiable interval time-varying discrete delay and nonlinear perturbations
Cited in : 0
Asian-European Journal of Mathematics ,
Vol. 11 ,
Issue no. 1
2018
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..