ผศ.ดร.พิกุล ภูผาสุข

ผศ.ดร.พิกุล  ภูผาสุข
Asst.Prof.Dr.Pikul  Puphasuk
Office : SC.7314
Email : ppikul@kku.ac.th

Welcome!

Asst. Prof. Dr. Pikul Puphasuk

Department of Mathematics

Faculty of Science

Khon Kaen University

Khon Kaen, Thailand 40002

Education

2009 Ph.D.(Applied Mathematics) Suranaree University of Technology Thailand
2002 M.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2000 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Computational Science
Numerical Analysis
Optimization

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Algorithmic Graph Theory
Discrete Mathematics
Numerical Analysis/Methods
Optimization

Publications

2019
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Jutamard Wongpen
Pikul Puphasuk
Solving Maximum Clique Problems by Differential Evolution Algorithm
Cited in : 0
Proceeding of 20th NGRC ,
March 15, 2019, pp. 290-298
2019
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.2
Benyapa Wadsungboen
Pikul Puphasuk
Permutation-Based Optimization Method for Solving Graph Coloring Problems
Cited in : 0
Proceeding of 20th NGRC ,
March 15, 2019, pp. 278-289
2019
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0.2

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..