ดร.ดิน ประทุมวรรณ์

ดร.ดิน  ประทุมวรรณ์
Dr.Din  Prathumwan
Office : SC7313
Email : dinpr@kku.ac.th

Welcome!

Education

2018 Ph.D.(Mathematics) Mahidol University Thailand
2012 M.Sc.(Applied Mathematics) Mahidol University Thailand
2009 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Dynamical Systems
Fractional Differential Equations
Mathematical Modeling
Optimization Methods

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2020
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
Prathumwan, D.
Trachoo, K.
Chaiya, I.
Mathematical Modeling for Prediction Dynamics of the Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic, Quarantine Control Measures
Cited in : 0
Symmetry ,
Vol. 12 ,
Issue 9 ,
Page 1-14, Article number 1404
2020
Impact Factor : 2.645
น้ำหนัก : 1
Prathumwan, D.
Trachoo, K.
On the solution of two-dimensional fractional Black–Scholes equation for European put option
Cited in : 0
Advances in Difference Equations ,
Vol. 2020 ,
Issue 1 ,
Page 1-9 ,
Article number 146
2020
Impact Factor : 2.421
น้ำหนัก : 1
ISI:1

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..