ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์ ตั้งกาญจนวงศ์

ผศ.ดร.ชิณณวรรธน์  ตั้งกาญจนวงศ์
Asst.Prof.Dr.Chinnawat  Tangkanchanawong
Office : SC.7317
Email : chitan@kku.ac.th

Welcome!

Education

2012 Ph.D.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand
2008 B.Sc.(Mathematics) Khon Kaen University Thailand

ตำแหน่งทางวิชาการ

กลุ่มวิจัย

Research Area

Probability Theory

Interested (หัวข้อโปรเจคที่สนใจ)

Publications

2016
ชื่อเจ้าของบทความ ชื่อบทความ ชื่อวารสาร ปีที่เผยแพร่ ฐานข้อมูล  
C.Tangkanchanawong
A bound on poisson approximation of urn containing at most k balls by Stein’s method
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences ,
Vol.99:5, p.763-774
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0
C.Tangkanchanawong
Error estimation of occupancy urn model by Stein-Chen method via random graph
Cited in : 0
Far East Journal of Mathematical Sciences ,
Vol.100:2, p.197-208
2016
Impact Factor : 0
น้ำหนัก : 0

การนำเสนอผลงานทางวิชาการ

งานวิชาการอื่นๆ

Messages

..